Don't Miss
Home / Uncategorized / การเตะลูกวอลเลย์และลูกต่ำ

การเตะลูกวอลเลย์และลูกต่ำ

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีไหวพริบที่ดีด้วย ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย

การเตะลูกวอลเลย์บอลเป็นการเตะลูกลอยในอากาศที่มีความนิยมมากและคนทั่วไปก็ยอมรับว่าเป็นการเตะลูกก่อนที่จะตกลงพื้นดิน หรือเตะจังหวะเดียวนั้นเอง การเตะวอลเลย์บอลนี้อาจจะเตะตรงหน้า คือลุกที่พุ่งลอยมาทางด้านหน้าที่เรามองเห็นแล้วเตะสวนลูกไปหรือเตะลูกที่มาจากด้านซ้ายหรือขวา ซึ่งจำเป็นจะต้องหันข้างลำตัวเตะ คือลูกที่เราจะต้องเตรียมพร้อมหันลำตัวและขาเตะลูกจากทางด้านข้างนั้นเอง ส่วนในการเตะลูกต่ำ จะเป็นลักษณะของเท้าที่ใช้เตะเป็นสิ่งสำคัญในการเตะลูกแบบนี้คือ ลักษณะของเท้าที่ใช้เตะบอล ปลายเท้าจะต้องงุ้มซึ่งจะทำให้ส่วนเท้าปะทะ กับลูกบอลให้กลิ้งไปกับพื้น เพราะตำแหน่งของเข่ากับลูกบอลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเข่าอยู่ข้างหน้ามากจนเกินไป ส่วนของหลังเท้าจะกดลูกพุ่งลงกับพื้น ถ้าเกิดว่าเข่าห่างจากลูกบอลมากจนเกินไปส่วนหลังของเท้าจะเตะลูกยกให้ลอยขึ้นสูงขึ้น

การเตะลูกบอลทั้งสองแบบจะมีลักษณะการเตะลูกที่แตกต่างกัน ซึ่งการฝึกท่าเตะทั้งสองนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่ผู้เล่นสามารถฝึกฝนได้ ในการนำไปใช้เป็นเทคนิคในการเล่นฟุตบอล qหรือนำไปใช้ในการแข่งขันได้

 

About admin

Scroll To Top